politica de reclamatii

Politica de rezolvare a reclamațiilor utilizatorilor finali

1. Modalități de înaintare a unei reclamații:

Reclamațiile privind Serviciile electronice furnizate de către SC MIIOSMILE DIGITAL SRL pot fi înaintate de către utilizatorii finali, persoane juridice, prin email la adresa: contact@miiosmile.com

2. Conținutul unei reclamații:

Reclamația este o solicitare a utilizatorilor finali de rezolvare a unor situatii considerate de către aceștia drept abateri de la condițiile legale sau contractuale de furnizare a serviciilor la care este așteptat un răspuns sau o rezoluție.

Reclamațiile formulate în limba română și adresate în scris, trebuie să conțină numele și datele de contact ale clientului, inclusiv numărul de telefon, precum și descrierea aspectelor reclamate.

Orice contestatie a clientului legată de factura de Servicii, trebuie să cuprindă suma contestată și serviciile contestate. Obligația clientului de a plăti suma în discuție este suspendată pe perioada soluţionării reclamației, clientul fiind obligat să achite diferența dintre suma facturată și suma contestată în termenul specificat pe factură. În cazul în care contestația este respinsă, clientul are obligația de a plăti diferența neachitată în termen de 14 zile de la informarea clientului despre respingerea contestației.

3. Termenul de depunere a reclamațiilor de către utilizatorii finali:

Orice contestatie a clientului legată de factura de Servicii poate fi adresată în scris, la adresa de email, în maxim 30 de zile de la data emiterii facturii.

Dupa preluarea sesizarii de catre un reprezentant SC MIIOSMILE DIGITAL SRL, clientul este contactat telefonic la numarul de telefon comunicat in sesizare, pentru eventuale detalii suplimentare.

4. Termenul de solutionare a reclamatiilor

Orice reclamație legată de serviciile comercializate de către SC MIIOSMILE DIGITAL SRL, va primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la dată primirii acesteia de către SC MIIOSMILE DIGITAL SRL.

În anumite cazuri, în funcție de natura și complexitatea aspectelor sesizate, termenul de soluționare a reclamațiilor se poate prelungi, în mod excepțional, cu o nouă perioadă de 30 de zile lucrătoare, cu informarea prealabilă a clientului asupra acestei situații.

5. Modalitățile de informare a utilizatorilor finali

Utilizatorul final va fi informat cu privire la rezultatul sau stadiul demersurilor efectuate pentru solutionarea reclamatiei sale, prin aceeasi modalitate folosita de acesta pentru a transmite reclamatia.

Dupa rezolvarea sesizarii clientul va fi informat cu privire la rezolutia data.

6. Soluționarea litigiilor

In cazul aparitiei unor litigii, se va incerca solutionarea pe cale amiabila, iar daca aceasta procedura esueaza, utilizatorii pot apela la orice alte proceduri extrajudiciare sau se pot adresa instantelor competente.