inventarul fișei de laborator și a restaurării dentare, lingură individuală, miiosmile

Informațiile necesare unei comenzi dentare

Informațiile necesare restaurării dentare și inventarul foto al comenzii. Colaborarea eficientă între medicul dentist și laboratorul de tehnică dentară este esențială pentru asigurarea calității serviciilor stomatologice și a satisfacției pacienților. Această colaborare se bazează pe schimbul de informații detaliate și