inventarul fișei de laborator și a restaurării dentare, lingură individuală, miiosmile

Informațiile necesare restaurării dentare și inventarul foto al comenzii.

Colaborarea eficientă între medicul dentist și laboratorul de tehnică dentară este esențială pentru asigurarea calității serviciilor stomatologice și a satisfacției pacienților. Această colaborare se bazează pe schimbul de informații detaliate și precise între cele două părți implicate: medicul dentist, care prescrie restaurarea dentară, și laboratorul de tehnică dentară / tehnicianul dentar, care realizează această restaurare conform specificațiilor.

Medicul dentist joacă un rol esențial în stabilirea planului de tratament și în transmiterea detaliilor acestuia către tehnicienii dentari. Procesul începe cu o descriere detaliată a viitoarei restaurări dentare, care include informații esențiale precum tipul de lucrare necesar (de exemplu, coroană, punte, proteză), nuanța dorită sau nuanțele (în cazul unor restaurări dentare mai elaborate din punct de vedere estetic), enumerarea dinților afectați și orice alte cerințe specifice ale lucrării dentare. De asemenea, medicul trimite laboratorului amprentele dentare în format clasic (în portamprenta) sau în format digital (sub forma fișierelor rezultate din scanarea intraorală), înregistrările ocluziei și orice alte repere sau elemente necesare pentru restaurarea dentară, cum ar fi bonturi protetice, bonturi analog, elemente de ancorare etc (inventarul comenzii dentare).

Pentru a asigura o colaborare eficientă și precisă, laboratorul de tehnică dentară are nevoie să realizeze un inventar complet al informațiilor și elementelor fizice primite.

Acest inventar include, printre altele, tipul și modelul portamprentei (portamprenta metalica, portamprentă de plastic sau lingura individuală)i, tipul de bont protetic primit și alte elemente conexe. O gestionare atentă a acestor informații și materiale este esențială pentru a evita pierderile și erorile în timpul procesului de producție.

Pentru a răspunde acestei necesități, miiosmile360 a dezvoltat un sistem inovator și ușor de utilizat pentru inventarierea comenzilor. Acest sistem constă în posibilitatea de a adăuga, la fiecare comandă inregistrată in format digital în miiosmile360, un inventar foto al tuturor informațiilor și pieselor primite la primirea comenzii. Prin simpla apăsare a unui buton în momentul înregistrării comenzii, utilizatorul poate captura o imagine detaliată a tuturor elementelor și informațiilor asociate comenzii.

 

Avantajele unui inventar foto în comparație cu unul scris sunt multiple.

În primul rând, timpul necesar pentru realizarea unei fotografii este mult mai scurt decât timpul necesar pentru scrierea detaliată a unui inventar. Această rapiditate contribuie la eficientizarea procesului și reducerea timpului de lucru. În al doilea rând, fotografiile oferă o acuratețe mai mare a informațiilor, deoarece capturează detaliile în mod vizual, evitând astfel erorile și omisiunile care pot apărea într-un inventar scris.

Pentru a adăuga un inventar foto la înregistrarea unei comenzi noi cu miiosmile360, utilizatorul are nevoie de o cameră web conectată la calculator. Accesarea camerei web și realizarea instantanee a fotografiei se realizează printr-o simplă apăsare a unui buton din fisa de comandă. De asemenea, ulterioarele fotografii relevante pot fi atașate fisei de comandă prin intermediul aplicației mobile, atât de către tehnicienii dentari alocați producției cât și de medicul stomatolog, în cazul probelor din cabinet.

În concluzie, colaborarea eficientă între medicul dentist și laboratorul de tehnică dentară este esențială pentru obținerea rezultatelor de calitate și satisfacția pacienților. Implementarea unui sistem de inventariere foto, precum cel dezvoltat de miiosmile360, contribuie la optimizarea procesului și asigurarea unei comunicări precise și eficiente între toate părțile implicate în restaurarea dentară.

Related Post