Contabilitate Laborator Tehnica Dentara: Importanta si Beneficii

Care sunt aspectele de contabilitate importante pentru un laborator de tehnică dentară?

În era modernă a afacerilor, gestionarea corectă a aspectelor financiare este crucială pentru succesul oricărei întreprinderi, indiferent de domeniul său de activitate. Un sector care necesită o atenție specială în acest sens este cel al laboratoarelor de tehnică dentară, unde monografia contabilă devine un instrument esențial pentru o conducere eficientă și transparentă a afacerii.

S.R.L.

tip societate

1-10

nr. mediu angajați

TVA

naplatitoare

3250

Cod CAEN

Cheltuielile directe, precum costul de achiziție al materiilor prime și al materialelor directe consumate, energia utilizată în scopuri tehnologice și salariile, sunt incluse direct în costurile produselor. Pe de altă parte, cheltuielile indirecte, cum ar fi regia fixă și variabilă de producție, sunt repartizate indirect în funcție de procedurile specifice.

Cheltuieli directe

Costurile directe reprezintă cheltuielile care sunt asociate direct cu un anumit obiect de calcul încă de la momentul efectuării lor și sunt incluse fără intermediari în costul acestor obiecte. Aceste cheltuieli includ achiziționarea materiilor prime și materialelor directe, consumul de energie în scopuri tehnologice, costurile cu forța de muncă directă (salarii, asigurări sociale, protecție socială etc.) și alte cheltuieli directe.

Materii prime consumate
Materiale 
Manopera (in functie de numarul orelor si de tariful orar)
monografie contabilitate laborator tehnica dentara miiosmile

Cheltuieli indirecte

Cheltuielile indirecte înseamnă acele costuri legate de obținerea mai multor produse sau efectuarea mai multor lucrări și servicii în laboratorul dentar. Acestea includ, de asemenea, cheltuieli asociate cu diferite etape ale procesului de producție sau chiar cu întreaga activitate a laboratorului.

Pentru a calcula corect costurile, includem aceste cheltuieli indirecte în costurile totale, dar într-un mod indirect. Acest lucru se face prin distribuirea lor proporțională pe baza unor metode logice, aplicate cu consecvență, în funcție de tipul de cheltuieli și obiectul sau procesul care beneficiază de aceste cheltuieli.

În această categorie de cheltuieli includem materiile prime și materialele indirecte, cheltuielile indirecte legate de forța de muncă și alte cheltuieli care pot fi atribuite procesului de producție sau activității laboratorului dentar.

De exemplu, regia fixă de producție este formată din acele costuri indirecte care nu variază semnificativ în funcție de volumul producției. Acestea pot include amortizarea echipamentelor și utilajelor, întreținerea și manipularea materiilor prime și materialelor consumabile, precum și alte costuri de conducere și administrare a laboratorului.

Amortizări se repartizează asupra produselor în funcție de anumiți parametri determinați
Ex: proporțional cu costurile directe
 
Înregistrare consumului de materii prime 
601 = 301
Cheltuieli cu materiile prime
 
Înregistrare consumului de materiale 
6021 = 3021
 
Cheltuieli manopere   
641 = 421                      
Cheltuieli cu salariile personalului
 
– Contribuția asiguratorie de muncă
646 = 436
și retinerile aferente
421 = %
4315
4316
444
 
Înregistrarea amortizarii aferente
6811 = 2812/2813
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
          
Darea în folosință a obiectelor de inventar
603 = 303
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
 
– Inregistrarea produselor finite obținute 
345 = 711
 
– Vânzarea acestora către cabinetele stomatologice 
411 = 7011
 
– Descărcarea din gestiune 
711 = 345

Rețetarul

Rețetarul este un document esențial folosit pentru a calcula cantitatea necesară din fiecare tip de materie primă pentru a produce un anumit produs finit în laboratorul dentar.

Este important să menționăm că acest document nu este supus regulilor impuse de OMFP 2634/2015 și nu este obligatoriu să fie folosit. Cu toate acestea, în practica curentă a industriei, retetarul este folosit în principal în domeniul alimentar.

Dacă putem determina cantitatea de materie primă necesară pe baza altor documente, atunci utilizarea rețetarului poate să nu fie necesară.

Related Post